Blev du utan tidning?
Ring vardagar kl. 06.00-16.30 till 02 269 3434

Pargas Kungörelser är medlem av Tidningarnas Förbund

Utgivare Förlags Ab Sydvästkusten

Adress Strandvägen 24, 21600 Pargas (redaktionen)

Ombrytning & kontor LOGOMO Konttori, Hampspinnaregatan 14, 20100 Åbo

E-post till redaktionen: pku@aumedia.fi

Föreningsspalten: pkinfo@aumedia.fi

Verkställande direktör Tom Simola, 050 558 2270, tom.simola@aumedia.fi

Ansvarig utgivare Tom Simola, 050 558 2270, tom.simola@aumedia.fi

Registerbeskrivning

Redaktör

Mikael Heinrichs, 050-306 2004, mikael.heinrichs@aumedia.fi

Tips och feedback till redaktionen kan du också ge till pku@aumedia.fi

Föreningar

I föreningsspalten publiceras avgiftsfritt föreningarnas korta meddelanden riktade till medlemmarna. Kommersiella meddelanden till den breda allmänheten är betalda annonser liksom föreningarnas vår-, höst- och årsmöteskallelser. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkasta samt redigera meddelanden vid behov.

Alla texter till föreningsspalten ska lämnas in senast måndagar klockan 12.00 per e-post till pkinfo@aumedia.fi eller till vår postlåda i nedre våningen på Strandvägen 24. Meddelanden som lämnas in senare garanteras inte publicering. Du får ett automatiskt kvitteringsmeddelande då e-postmeddelandet kommit fram (om du skickar flera skilda meddelanden inom en kort tid får du endast svar på det första).

Annons- och prenumerationsservice

Annonsinlämning via formuläret, per e-post annons@aumedia.fi eller på PK:s redaktion, Strandvägen 24, 2:a vån. måndagar kl. 9-12 (stängt under juli!) eller enligt överenskommelse.

Prenumerationer antingen via formuläret, per telefon 02 274 9900 (vardagar kl. 9-12) eller e-post pren@aumedia.fi

Annonsförsäljning

Annonskontoret 02 274 9900, LOGOMO Konttori, Hampspinnaregatan 14, 20100 Åbo (vardagar kl. 9-12)

E-post annons@aumedia.fi

Ulf Bergman 02 274 9938 / 0400 533 716, ulf.bergman@aumedia.fi

Upplaga

4 051 ex (2/97/1) UK 19.4.2018

Spridningsområde

Pargas med omnejd.

Utgivningsdag

Utkommer varje torsdag, dock med följande undantag 2018:

onsdag 28.3 (ej 29.3)
onsdag 9.5 (ej 10.5)
onsdag 5.12 (ej 6.12)
fredag 28.12 (ej 27.12)

Storutdelningar

Stadens informationsbilaga Nytt ingår, delas ut till alla hushåll

25.1
1.3
12.4
14.6
30.8
18.10
15.11
13.12

Pargas Kungörelser