Från föreningarna 15.11

Föreningsspalten på webben uppdateras varje torsdag efter att tidningen utkommit.

I föreningsspalten publiceras avgiftsfritt föreningarnas korta meddelanden riktade till medlemmarna. Kommersiella meddelanden till den breda allmänheten är betalda annonser liksom föreningarnas vår-, höst- och årsmöteskallelser. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkasta samt redigera meddelanden vid behov.

Alla texter till föreningsspalten ska lämnas in senast måndagar klockan 12.00 per e-post till pkinfo@aumedia.fi eller till vår postlåda i nedre våningen på Strandvägen 24. Meddelanden som lämnas in senare garanteras inte publicering. Du får ett automatiskt kvitteringsmeddelande då e-postmeddelandet kommit fram (om du skickar flera skilda meddelanden inom en kort tid får du endast svar på det första). Kom ihåg att också kolla skräppostkorgen, de automatiska meddelandena har en tendens att söka sig dit!

Pargas filatelister

Års- (annonsen i PK 8.11) och månadsmöte idag torsdag 15.11 kl. 18 i Andelsbankens möteslokal. I månadsmöte: gångna och kommande händelser: frimärksmässan, nytt frimärke och vykort. Föredrag av Bertil om Z. Topelius och Kuddnäs. Tävling: Vem hittar en stämpel närmast 6.12.1917 på frimärket eller på postförsändelsen, auktion. Alla intresserade är välkomna!

Ordförande Bertil

Västra Åbolands Hjärtförening

Hjärthörnan träffas måndagen den 19 november kl. 17.30 i Seniorstugan med hälsningar från Hjärtkryssningen. Information om hjärtstartaren.
Du kan anmäla dig till julfesten i Lundo tisdagen den 11.12. Information får du också av Seija tfn 044-358 2145. Välkomna!

Seniorstugan

Må 19.11 kl. 13.00 Bingo
Ti 20.11 kl. 10.15 Morgonjumppa
Ons 21.11 kl. 8.30 Handarbetsmorgon
To 22.11 kl. 13.30 Kaffekonsert med Arkipelags elever
Fre 23.11 kl. 13.00 Minns du 50-talet?
Öppna vardagsrummet öppet 8.30–15.30 (fre 15.00) alla vardagar.
Seniorstugans tel. 040-488 55 86.

Seniorum

Strandvägen 30, tel. 040-488 5692.
Servicehandledare på plats: Må kl. 9.00-12.00 och 13.00-15.00, ons kl. 9.00-12.00
Mottagningar:
Må 19.11 handledare för närståendevård kl. 10.00-12.00 och ergoterapeut kl. 13.00-14.00
Ons 21.11 minneskoordinator kl. 9.00-11.00 och sjukskötare kl. 14.00-16.00
Välkommen!

FRK-vännerna

Julfesten firas tisdagen den 27.11 kl.18.00 på Café Nathali. Alla kan bidra med en liten julklapp á 5 euro. Anmälan senast 23.11 till Helena 040-189 8812.
Välkomna!

quiltZakke

quiltZakke träffas fredag 16.11 kl.10 i Seniorum. Vi har verkstad.
Välkomna!

Duetto

Duetto firar julfest den 14.12 kl. 14.00 på Yrkesskolans övningsrestaurang. Pris 15 euro. Anmälningar till Niina 045-800 9887, senast den 3.12.
Obs! Vi har två biljetter kvar till julkonserten med Erik Andre på PIUG. Pris 15 euro. Anmälningar till Niina.

De ungas vänner på Ålön

Vi skrinner i Pargas ishall på lördag den 17.11 klockan 11–12.30, 1 euro/person.
Nästa bingo är den 22.11 klockan 18.30 i Dalaskog.
Välkomna!

Pargas naturskyddsförening

Pargas naturskyddsförening anordnar en mörkervandring i skogen för familjen tisdagen 20.11. Samling vid Tennby Sales P-plats kl. 18.00. Medtages: pann- eller ficklampa. Närmare med Henrik Wrede (02-458 7559).

Pargas svenska pensionärer

Månadsträffen i november håller vi onsdag 21.11 kl. 13 i Brakis.
Vi inleder med föreningens höstmöte. På programmet står därutöver information om aktualiteter och resor samt allsång och lotteri. Från Stiftelsen Hemmet i Åbo kommer vd Ann-Mari Backman och sekr. Johanna Slotte och berättar om projektet ”Villa vinden”. Hemmet i Åbo planerar att på sin vind skapa ett vardagsrum för hemmaboende seniorer i Åbo och Åboland. Där kan man hitta tjänster och verksamhet som stöder både det fysiska välmåendet och den sociala samvaron.
Väl mött!

Storgårds svenska marthakrets

Till vårt novembermöte den 19.11 kl. 18.30 i Marthasalen kommer Titti Edfelt och håller föredrag om biodling, bjuder på smakprov och säljer honung.
Hjärtligt välkomna!

CN

Mannerheims barnskyddsförening, Pargas avdelning

MLL:s familjecafe har öppet varje onsdag kl. 10–12 i Ankarhuset (Urnlundsvägen 4). Välkomna! Följ oss också på Facebook: mllparainen.

Paraisten Rehti

Lavis-dansbanedansgympa fredagar i Rehtis hus, Rönnvägen 31 kl. 18.30.
Instruktör Riitta Lindroos, förfrågningar parelavis@gmail.com.
Konditionsvolleyboll måndagar kl. 19.00–21.00 i Rehtis hus, Rönnvägen 31, förfrågningar Rehtis hus tel. 044-236 6804.
Yoga-workshops fortsätter i Pargas lördagen 24.11.
Tid: 13.00-15.30 Plats: Rehtis hus, Rönnvägen 31
Tema: Neck & shoulders saver
Du behöver inte någon tidigare erfarenhet av yoga. Workshopen passar bra för nybörjare. Egen yogamatta med och bekväma kläder, i vilka det är trevligt att röra sig. Reservera din plats: miiamaalifestyle@gmail.com.
Hjärtligt välkomna!