Pargas

Mycket mer än en ljuskälla

16 november, 2017 Mikael Heinrichs 0

Hos Pargas stad är det samhällsingenjör Matias Jensén som fungerar som kontaktperson i gatu- och trafikplaneringsfrågor. Bland annat gatubelysningen faller på hans bord.

1 4 5 6